تست های الکتروفیزیولوژی

جهان سمعک با استفاده از جدیدترین دستگاه های الکتروفیزیولوژی روز دنیا آماده ارائه تمامی تست های مربوطه به هموطنان عزیز می باشد.

⇐ انجام تمامی تست های الکتروفیزیولوژی شنوایی

⇐ انجام آزمایش ABR تشخیصی برای شناسایی بیماری های عصب گوش

⇐ انجام آزمایش ABR آستانه گیری برای تعین سطح شنوایی در بزرگسالان، کودکان و نوزادان و افراد متمارض

⇐ انجام آزمایش OAE برای غربالگری شنوایی نوزادان تازه متولد شده و نوزادان و کودکان مشکوک به نوروپاتی شنوایی

⇐ انجام آزمایش الکتروکوکلئوگرافی (EcochG) برای تشخیص بیماری منیر و هیدروپس اندولنف

⇐ انجام آزمایش ASSR برای تعین دقیق سطح شنوایی نوزادان، بزرگسالان و افراد سخت آزمون و متمارض

⇐ انجام آزمایش VEMP برای تشخیص سرگیجه محیطی