تشخیص و توانبخشی سرگیجه

کلینیک تخصصی سرگیجه ابن سینا آماده ارائه خدمات تشخیصی ، درمانی و توانبخشی مشکلات سرگیجه و عدم تعادل هموطنان عزیز است.

Ο انجام تست های VNG با استفاده از پیشرفته ترین تجهیزات روز دنیا توسط متخصصین مجرب و کار آزموده

Ο انجام تست VHIT برای بررسی سرگیجه های محیطی و تشخیص محل دقیق و مجرای تعادلی درگیر در گوش

Ο انجام تست الکتروکوکلئوگرافی (EcochG) برای بررسی بیماری منیر و سرگیجه ی ناشی از آن

Ο انجام تست VEMP برای تشخیص سرگیجه ناشی از مجاری نیم دایره ای گوش

Ο انجام آزمایش های پوسچروگرافی برای بررسی وضعیت سرگیجه و عدم تعادل

Ο درمان سرگیجه با استفاده از تیم تخصصی پزشکان متخصص ENT (گوش و حلق و بینی) ، نورولوژیست

Ο توانبخشی سرگیجه با استفاده از مانور ها و تمرین های تخصصی برای درمان و بهبود سرگیجه های محیطی BPPV