تشخیص و توانبخشی وزوز گوش

تیم تخصصی وزوز گوش جهان سمعک با استفاده از بروزترین روش های شناسایی و درمانی خدمات ویژه ای به کاربران ارائه می دهد.

◊ ارزیابی دقیق و تخصصی وزوز گوش با استفاده از تست های ادیومتری و اندازه گیری خصوصیات وزوز گوش

◊ بررسی وضعیت پوشش پذیری وزوز گوش

◊ انجام آزمایش ABR برای تشخیص ضایعات عصب گوش و سیستم شنوایی که باعث وزوز گوش می شوند

◊ توانبخشی وزوز گوش با استفاده از روش TRT و صوت درمانی

◊ تجویز سمعک های دارای سیستم مهار و کنترل وزوز گوش

◊ انجام روش TDCS (تحریک کورتکس مغز) برای توانبخشی و بهبود وزوزهای مزمن گوش

◊ انجام مشاوره روانشناسی و TMS برای بهبود ناراحتی های ناشی از وزوز گوش