درمان سرگیجه

در درمان سرگیجه ابتدا باتوجه به تست های تشخیصی سرگیجه، منشاء آن را پیدا کرده و با استفاده از مانورهای مربوطه، بهبودی بیمار تا حدود بسیار زیادی به دست می آید.

درمان سرگیجه

برای درمان هر چه بهتر سرگیجه، تشخیص زودهنگام سرگیجه اهمیت زیادی دارد. اکثر سرگیجه های مربوط به گوش، معمولا با تغییر وضعیت به وجود می آیند. سرگیجه موجب از دست دادن تعادل و زمین خوردن می شود؛ در سالمندان میتواند خطرات بسیار جدی را به دنبال داشته باشد. سرگیجه موجب کاهش فعالیت های روزانه به دلیل ترس از زمین خوردن می شود.

علل سرگیجه

میتواند مربوط به التهاب نورون های وستیبولار، آسیب به سر،جابجایی کریستال های گوش داخلی،  بیماری میگرن و تغییر فشار مایعات گوش داخلی را نام برد. بیشتر موارد سرگیجه که مربوط به کانال خلفی است  درمان پذیر بوده واز طریق مانور توانبخشی طی چند هفته بهبود می یابد.

راه های درمان

موارد درمان سرگیجه شامل درمان دارویی، مانور درمانی و درمان جراحی است؛ که در بیشتر مواقع درمان با استفاده از مانورها کم خطرترین و در عین حال مطمئن ترین است.