سایر خدمات جهان سمعک

جهان سمعک خدمات ویژه ای به هموطنان ارائه می دهد خدماتی همچون تجویز سمعک و وسایل کمک شنوایی در منزل برای سالمندان و افراد دارای محدودیت های حرکتی و …

• تجویز سمعک و وسایل کمک شنوایی در منزل برای سالمندان و افراد دارای محدودیت های حرکتی

• مشاوره و بررسی کاشت حلزون در نوزادان ، کودکان و بزرگسالان

• ارائه انواع باتری های سمعک

• عقد قرارداد با کارخانجات، مدارس و سازمان های مختلف جهت انجام کلیه تست ها و معاینات دوره ای و تجویز سمعک و قالب ضد صوت

• انجام تمامی تست های شنوایی امکان پذیر در منزل و محل با هماهنگی قبلی