کلینیک تخصصی وزوز گوش

کلینیک تخصصی آریاشهر مرکز تخصصی ارزابی و توانبخشی وزوز گوش مجموعه جهان سمعک می باشد و با استفاده از به روزترین تجهیزات شنوایی در این زمینه فعالیت می کند.

مركز تخصصى وزوز گوش جهان سمعك

كلينيك آرياشهر مركز تخصصى وزوز گوش در مجموعه جهان سمعك مى باشد. با استفاده از جديدترين روش هاى ارزيابى ، درمانى و توانبخشى وزوز گوش و با همكارى متخصصين گوش و حلق و بينى ، نورولوژى و روانشناسى ، بهترين روند درمان براى هر فرد انتخاب مى گردد.

ارزيابى وزوز گوش

هر فرد وزوز گوش خود را به گونه اى بيان مى كند. برخى افراد با عناوينى نظير سوت كشيدن گوش، صداى باد ، صداى همهمه ، صداى موج دريا و … به بيان وزوز گوش خود مى پردازند. وزوز گوش داراى مشخصاتى مانند فركانس ، بلندى ، قابليت پوشش پذيرى و … مى باشد. ارزيابى وزوز گوش به بررسى و شناسايى اين مشخصات مى پردازد. همچنين با استفاده از اديومتري (شنوايى سنجى) مشخصات شنوايى فرد بررسى مى گردد و ارتباط وزوز گوش با وضعيت شنوايى به دست مى آيد.

توانبخشى وزوز گوش

با استفاده از روش هاى مختلفى مانند ساندتراپى ( صدادرمانى) ، TRT ، TMS و يا TDCS ( تحريك الكتريكي كورتكس مغز) توانبخشى وزوز گوش انجام مى شود.

درمان وزوز گوش با سمعك

معمولا در موارى كه علاوه بر وزوز گوش كم شنوايى هم وجود دارد، با استفاده از سمعك مى توان وزوز گوش را كنترل كرد. در برخى موارد تقويت سمعك به تنهايى مى تواند باعث كنترل وزوز گوش شود. اگر تقويت سمعك به تنهايى وزوز گوش را كنترل نكند مى توان از روش صدادرمانى با استفاده از نويز جنراتورهاى سمعك به همراه آن استفاده كرد.

تشخيص وزوز گوش

در برخى بيماران وزوز گوش به دليل وجود يك اختلال و يا بيمارى خاص بروز مى كند. در اين موارد معمولا با استفاده از تست هاى الكتروفيزيولوژى ، اديومترى و ديگر آزمايش هاى تشخيصى منشأ وزوز گوش فرد بررسى مى شود و با همكارى متخصصين گوش و حلق و بينى و نورولوژى درمان فرد آغاز مى گردد.

Doctor using otoscope to look in a senior man’s ears. Closeup on white. Focus on doctor.