دسته بندی: بیماری های گوش

بیماری های گوش

سالمندان و سمعک

اختلالات شنوایی یکی از مشکلات شایع در سالمندان است. اختلالات شنوایی در سالمندان ابتدا با افت صداهای با فرکانس زیر شروع می شود و سپس با

Read More »
بیماری های گوش

مانور درمانی

مانور درمانی، یکی از رویکرد های درمانی در مواجه با بیماران دارای سرگیجه ی ناشی از گوش داخلی است. یکی ازکم خطرترین و نتیجه بخش

Read More »
بیماری های گوش

تشخیص و توانبخشی وزوز گوش

تیم تخصصی وزوز گوش جهان سمعک با استفاده از بروزترین روش های شناسایی و درمانی خدمات ویژه ای به کاربران ارائه می دهد. ◊ ارزیابی دقیق

Read More »
بیماری های گوش

کلینیک تخصصی وزوز گوش

کلینیک تخصصی آریاشهر مرکز تخصصی ارزابی و توانبخشی وزوز گوش مجموعه جهان سمعک می باشد و با استفاده از به روزترین تجهیزات شنوایی در این

Read More »
تست سرگیچه
الکتروفیزیولوژی

کلینیک سرگیجه آریاشهر

کلینیک سرگیجه آریاشهر شعبه تخصصی ارزیابی ، توانبخشی و درمان سرگیجه و مشکلات تعادل در مجموعه ی جهان سمعک می باشد. کلیه ی تست های

Read More »