دسته بندی: تست

تست

غربالگری شنوایی نوزادان

غربالگری شنوایی نوزادان سالهاست که مورد تاکید قرار گرفته است. عوامل ریسک مرتبط با مشکلات گوش و شنوایی پس از تولد باید بررسی گردد. غربالگری

Read More »
تست

تست شنوایی سنجی در کودکان

ارزیابی شنوایی سنجی نوزادان در بدو تولد بایستی انجام شود. برای غربالگری شنوایی نوزادان معمولا تست OAE انجام می شود. مرحله ی دوم شنوایی سنجی

Read More »