شعبه مطهری : ۸۸۸۲۲۴۴۲ (۰۲۱)

شعبه آریاشهر: ۴۴۹۶۵۲۸۱ (۰۲۱)

همراه : ۵۳۸۹۴۶۵ ۰۹۱۲

تست

غربالگری شنوایی نوزادان

غربالگری شنوایی نوزادان سالهاست که مورد تاکید قرار گرفته است. عوامل ریسک مرتبط با مشکلات گوش و شنوایی پس از تولد باید بررسی گردد. غربالگری

ادامه مطلب